Peuterspelen bij: Kleurrijk

Alvast kort kennismaken:

Kleurrijk - Christelijke Kinderopvang

Op kindcentrum de Parel wordt in samenwerking met onderwijs, opvang aangeboden op ons kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal staat. Wij gaan eropuit in Gods kleurrijke wereld. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe wonderlijk de wereld is gemaakt.

Dit is Peuterspelen bij Kleurrijk

Geloof

Kind centraal

Ontdekken

Psssst: Stiekem alvast binnen kijken bij Kleurrijk

Nog meer weten? Kom direct in contact!

Locatie

Langewyk 275
9202 CN Drachten

Algemeen contact

06 – 34 61 67 89

Kom jij binnenkort
bij Kleurrijk Peuterspelen?