Peuterspelen bij: Eigen&Wijzer op JKC de Wiekslag

Alvast kort kennismaken:

Eigen&Wijzer peuteropvang op JKC de Wiekslag

Bij de peuteropvang van Eigen&Wijzer in JKC de Wiekslag, wordt kinderen van 2-4 jaar een fijne plek geboden waar zij de wereld om zich heen kunnen ontdekken en spelenderwijs hun taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Kinderen met een VE-indicatie krijgen een extra steuntje in de rug door hen spelenderwijs extra handvatten te bieden. In een veilige en stimulerende omgeving ontvangen de kinderen een deskundige en liefdevolle verzorging. Er wordt gewerkt met een gezond voedingsbeleid en dagelijks wordt er buiten gespeeld in de prachtige groene buitenruimte. Opgroeien met veel natuur draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en respect voor de wereld. De focus ligt, naast plezier en welzijn, op de ontwikkeling en schoolvoorbereiding van de kinderen. Op georganiseerde momenten vindt er ontmoeting plaats tussen peuters en kleuters, zodat zij met elkaar kunnen spelen, van elkaar kunnen leren en de juf leren kennen. De stap naar het onderwijs wordt zo klein. Naast peuteropvang biedt Eigen&Wijzer binnen het Jenaplan kindcentrum, dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. Maak kennis met Eigen&Wijzer en JKC de Wiekslag tijdens een rondleiding!  

Dit is Peuterspelen bij Eigen&Wijzer

Jenaplan

Dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar

Voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar

Psssst: Stiekem alvast binnen kijken bij Eigen&Wijzer

Nog meer weten? Kom direct in contact!

Locatie

Dwarswyk 346
9202 CA Drachten

Algemeen contact

035-5826035

info@eigenenwijzer.nl

Kom jij binnenkort
bij Eigen&Wijzer Peuterspelen?